Przedszkole uczące się
Przedszkole uczące się

W czerwcu 2017 roku otrzymaliśmy certyfikat

 

„Przedszkole uczące się”.

 

Przyznanie certyfikatu związane jest z ukończeniem przez naszych nauczycieli kursu e-learningowego „Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu” zorganizowanego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - renomowaną, najstarszą uczelnię pedagogiczną w Polsce.

Kurs został utworzony z inicjatywy profesor Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, ekspertki w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Przystępując do uczestnictwa w kursie e-learningowym nasze przedszkole zostało przyjęte do elitarnego i prestiżowego Programu Partnerstwa APS skupiającego ponad 240 podmiotów z terenu Polski. Celem Programu jest wspieranie placówek edukacyjnych w zakresie wymiany wiedzy, stosowania dobrych praktyk oraz wdrażania nowatorskich działań edukacyjnych.