Absolwent przedszkola
Absolwent przedszkola
 1. Nawiązuje dobre relacje z rówieśnikami i dorosłymi.
 2. Wykazuje się pewnością siebie i asertywnością w relacjach z rówieśnikami.
 3. Ma odwagę do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 4. Potrafi przyjmować porażki, radzi sobie z nimi i wyciąga z nich wnioski.
 5. W umiejętny sposób pokonuje lęk przed nowymi wyzwaniami.
 6. Wykazuje się umiejętnością rozpoznawania i nazywania swoich uczuć i emocji.
 7. Wykazuje się konsekwencją i siłą w podejmowaniu nowych zadań.
 8. Ma poczucie sprawstwa oraz poczucie własnej skuteczności.
 9. Potrafi odnaleźć się w nowym otoczeniu.
 10. W umiejętny sposób  podejmuje decyzje.
 11. Potrafi współpracować.
 12. Odróżnia dobro od zła, prawdę od kłamstwa.
 13. Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę.
 14.  Jest wyposażony w poczucie własnej wartości.
 15. Posiada umiejętności ułatwiające określanie i realizację swoich celów.         
 16. Jest przygotowany do podjęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej.
 17. Jest szczęśliwy i deklaruje, że jest zadowolony ze swojego życia.