Co nas wyróżnia
Co nas wyróżnia

W naszym przedszkolu stosujemy sprawdzone strategie wychowawcze Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz zgodnie z założeniami logodydaktyki wychowujemy dzieci w szczęściu, do tego aby były szczęśliwe i mądre w każdym okresie swojego życia.

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Jest to ogólnopolski program promujący skuteczne strategie wychowawcze. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.  Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać. Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły", „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością", „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny", „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole".

W codziennych kontaktach z dziećmi stosujemy sprawdzone strategie wychowawcze w/w szkoły. Robimy to pod czujnym okiem pedagoga zatrudnionego w przedszkolu – Pani mgr Alicji Rodzialik, która jest realizatorem programu wpisanym na listę realizatorów rekomendowaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Poniżej podajemy link do strony z filmami dotyczącymi Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. W szczególny sposób polecamy film z Panią Joanną Sakowską – autorką polskiej wersji „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” oraz wywiad z A.Faber i E. Mazlish autorkami wcześniej wymienionych książek.

https://www.ore.edu.pl/2010/04/szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcow-filmy/

 

LOGODYDAKTYKA CZYLI WYCHOWANIE DO SZCZĘŚCIA

Logodydaktyka jest autorską koncepcją Pani Iwony Majewskiej – Opiełki, która zajmuje się całościowo wspieraniem rozwoju człowieka. Logodydaktyka zwana wychowaniem do szczęścia, stanowi spójny program wychowawczy, który jest bardzo dobrą odpowiedzią na wyzwania dzisiejszej edukacji. Autorka logodydaktyki twierdzi, że

„Dzisiaj, wychowując młodego człowieka, trzeba dać mu moc życia i działania w różnych warunkach, w każdym miejscu na świecie, przygotować do zmiennego środowiska i oczekiwań. W tym celu nie wystarczy przekazanie wiedzy merytorycznej ani przygotowanie z zakresu kontaktu z technologią. Nie wystarczy nawet nauczenie krytycznego myślenia czy rozwiązywania problemów. Trzeba wychować człowieka z wewnętrznym poczuciem bezpieczeństwa. To mogą zapewnić: siła charakteru oraz poczucie tożsamości.”

Zgodnie z założeniami logodydaktyki pracujemy nad rozwijaniem i kształtowaniem charakteru oraz niezbędnych do skutecznego działania kompetencji psychologicznych takich jak – poczucie własnej wartości, proaktywność, pozytywne myślenie,  poczucie obfitości, spójność wewnętrzna.

Poniżej podajemy link do strony zawierającej wykłady autorki logodydaktyki.

http://www.majewska-opielka.pl/video/