Wizja przedszkola
Wizja przedszkola

   

Wspólnie z rodzicami  dążymy do wychowania mądrego, samodzielnego,  otwartego na drugiego

człowieka oraz na  kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola.  

Absolwenta, który będzie umiał cieszyć się ze swoich sukcesów, radzić sobie  z trudnościami,

współdziałać z innymi, dostrzegać potrzeby innych, chcieć im pomagać, odpowiedzialnie podejmować

i realizować obowiązki na kolejnych szczeblach edukacji oraz w życiu codziennym.

Tworzymy warunki do tego aby dziecko w naszym przedszkolu było szczęśliwe

i wyrosło na szczęśliwego, skutecznego, spełnionego, pewnego siebie

i wartościowego człowieka.