Ogłoszenia
6 maja - otwarcie przedszkola

Szanowni Rodzice    

      Informuję, że od 6 maja przedszkole będzie czynne  przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Decyzją rządu w przedszkolu będą prowadzone działania opiekuńcze. Praca zdalna nadal będzie prowadzona w dotychczasowej formie.

     Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący/dyrektor może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. Przedszkole będzie czynne od 7.00 - 17.00

     W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

     Rodziców, którzy od 6 maja będą korzystać z przedszkola proszę o zgłoszenie swojej decyzji do wychowawczyń grupy dziecka – do 4 maja do godz. 9.00.

     Obecnie pracujemy nad opracowaniem szczegółowych procedur dotyczacych bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu. Prosimy o cierpliwość. Dalsze informacje będą przekazywane w kolejnych ogłoszeniach - proismy o śledzenie strony interetowej. W sprawach ważnych, związanych z posłaniem dziecka do przedszkola proszę o indywiduialny kontakt telefoniczny - 607303322 lub poprzez pocztę elektroniczną - beata.rychlik@wp.pl

Dyrektor Przedszkola

Beata Rychlik