Ogłoszenia
Listopadowy Dzień Dobrego Słowa

Spośród słów używanych nieczęsto, tłumnie dzisiaj na place wybiegło

słowo piękne jak honor i męstwo, słowo, które brzmi

N I E P O D L E G Ł O Ś Ć

 

Szanowni Rodzice

13 listopada to tradycyjnie -  Dzień Dobrego Słowa.

W tym miesiącu będzie on poświęcony naszej Ojczyźnie. 11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości.  W tym dniu cała Polska składa hołd dla tych, którzy oddali życie walcząc o naszą niepodległość.  Mając na uwadze jak ważne jest rozwijanie u dzieci postawy szacunku, umiłowania i oddania własnej Ojczyźnie zapraszamy do przygotowania wspólnie z dzieckiem pracy plastycznej o tematyce patriotycznej.

  • Dzieci 3 i 4 letnie wykonują wspólnie z Państwem prace na temat „Piękna nasza Polska cała”. Do wykonania pracy można wykorzystać pocztówki, zdjęcia rodzinne z różnych miejsc w Polsce, można „coś” dorysować, dokleić…. Prace te posłużą do wykonania albumu, który pozostanie w kąciku książki.
  • Dzieci 5 i 6 letnie wykonują wspólnie z Państwem prace o tematyce patriotycznej związane ze słowem niepodległość i wdzięczność.  Wykonane prace posłużą nam do stworzenia wyjątkowego albumu - albumu pełnego dobrych słów skierowanych do osób, które walczyły o naszą wolność - kombatantów.

Pracę plastyczną wykonujemy na kartce białej A4 (poziomo), technika wykonania jest dowolna.  

Prace przynosimy do nauczycielek grup do 12.11.2020r.

Zachęcamy do aktywnego włączenie się w zaproponowane działanie.