Ogłoszenia
Opłata - covid

Szanowni Rodzice

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania

przedszkola w terminie od 29.03.2021r. do 16.04.2021r. informuję,

iż odpis za ten okres będzie uwzględniony w miesiącu maju

(zgodnie z zasadami odpisy za nieobecności w danym miesiącu są odliczane w następnym).

 

1) dla Rodziców, których dzieci nie zostały uwzględnione w Rozporządzeniu MEiN z dn. 26 marca 2021r. i nie korzystały z opieki przedszkolnej, wysokość opłaty majowej pomniejsza się o 200zł.

 

2) Rodzice, których dzieci mogły korzystać z opieki przedszkolnej, wpłacają stałą opłatę czesnego.

 

Dyrektor przedszkola

Beata Rychlik