Ogłoszenia
ZDALNE NAUCZANIE - zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne

Szanowni Rodzice

dzieci posiadających opinie i orzeczenia wydane

przez Poradnię Pedagogiczno Psychologiczną

 

     Informujemy Was o tym, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zdalnego nauczania będziecie Państwo otrzymywać na pocztę elektroniczną propozycje działań od nauczycieli specjalistów.

    Propozycje te będą wynikały z realizacji programów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych i będą dostosowane do realizacji w warunkach domowych. 

    Przypominamy też o możliwości kontaktu z nauczycielami specjalistami drogą elektroniczną lub przez kontakt telefoniczny.

Prosimy Państwa o współpracę w tym zakresie.