Z życia przedszkola
Nowy rok szkolny 2020/2021 już trwa

Szanowni Rodzice

     Nowy rok szkolny 2020/2021 trwa już od miesiąca. Z radością i odpowiedzialnością podjęliśmy się zadania przygotowania przedszkola do funkcjonowania w tzw. reżimie sanitarnym nałożonym na wszystkie placówki edukacyjne przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

     Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy dostosowujecie się do nowych wytycznych. Wspólna troska o  tworzenie bezpiecznych warunków w czasie epidemii jest nam wszystkim bardzo potrzebna.

     Jedną z wytycznych ww. reżimu jest takie organizowanie pracy przedszkola aby poszczególne grupy nie spotykały się ze sobą - w związku z tym nie możemy na ten moment organizować uroczystości, spotkań i działań ogólnoprzedszkolnych. Realizacja tego typu działań została przeniesiona na grunt grupowy. Stąd też w tym miejscu nie będziemy zamieszczać notatek z działań ogólnoprzedszkolnych tak jak to było w latach poprzednich.

      Zapraszamy Państwa do  aktualności poszczególnych grup wiekowych.