Ogłoszenia
ADAPTACJA - Reżim sanitarny podczas sierpniowych spotkań adaptacyjnych

Szanowni Państwo

Przypominamy o tym, że spotkania adaptacyjne będą się odbywały z uwzględnieniem tzw. reżimu sanitarnego.

W związku z tym prosimy:

  • aby na spotkania z udziałem dzieci przychodził tylko 1 rodzic, bez rodzeństwa,
  • aby w spotkaniach uczestniczyły tylko zdrowe dzieci i zdrowe osoby dorosłe,
  • aby w spotkaniach nie uczestniczyły osoby będące na kwarantannie lub będące w izolacji w warunkach domowych,
  • abyście mieli Państwo  zakryte usta i nos podczas spotkań oraz abyście przed wejściem do przedszkola zdezynfekowali sobie ręce lub założyli rękawiczki,
  • abyście podczas spotkań zachowywali tzw. dystans społeczny, który zgodnie z wytycznymi GIS wynosi 2 m.

Może wystąpić taka sytuacja, że dzieci uczestniczące w spotkaniach adaptacyjnych będą podzielone na 2 grupy - 1 grupa dzieci będzie uczestniczyła w spotkaniach adaptacyjnych w sali zaś druga na placu zabaw, następnie będzie zmiana tak aby wszystkie dzieci miały możliowść uczestniczenia w pełnym programie tegorocznych spotkań.