Ogłoszenia
ADAPTACJA - Sierpniowe spotkania adaptacyjne

Szanowni Rodzice

Informujemy, że zaplanowane na sierpień spotkania adaptacyjne odbędą się wg podanego wcześniej harmonogramu.

  • 24 i 25 sierpnia, godz. 15.30-17.00  - spotkania  z udziałem rodziców i dzieci zapisanych do I grupy 3 latków,
  • 26 i 27 sierpnia, godz. 15.30-17.00 – spotkania  z udziałem rodziców i dzieci zapisanych do II grupy 3 latków,
  • 28 sierpnia, godz. 15.30 - 17.00 - spotkanie z udziałem rodziców i dzieci, które dołączą do III grupy 3 latków,
  • 31 sierpnia, godz. 15.30-17.00 - spotkanie rodziców z dyrektorem, nauczycielami i pedagogiem.

Prosimy o zaponanie się z procedurami sprawowania opieki nad dziećmi w okresie epidemii koronawirusa,  z treścią oświadczenia dla rodziców oraz zasadami reżimu sanitarnego podczas tych spotkań.

Zapraszamy