Ogłoszenia
ADAPTACJA - terminy spotkań adaptacyjnych

Szanowni Rodzice

dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 do grup 3 latków

 

Informujemy, że  spotkania adaptacyjne są zaplanowane wg następującego harmonogramu:

  • 24 i 25 sierpnia, godz. 15.30-17.00  - spotkania  z udziałem rodziców i dzieci zapisanych do I grupy 3 latków,
  • 26 i 27 sierpnia, godz. 15.30-17.00 – spotkania  z udziałem rodziców i dzieci zapisanych do II grupy 3 latków,
  • 28 sierpnia, godz. 15.30 - 17.00 - spotkanie z udziałem rodziców i dzieci, które dołączą do III grupy 3 latków,
  • 31 sierpnia, godz. 15.30-17.00 - spotkanie rodziców z dyrektorem, nauczycielami i pedagogiem.

Podział dzieci na grupy będzie przekazany podczas rozmowy telefonicznej.

 

Wszystkie ww. spotkania będą się odbywały z uwzględnieniem tzw. reżimu sanitarnego.

W związku z tym prosimy:

  • aby na spotkania z udziałem dzieci przychodził tylko 1 rodzic, bez rodzeństwa,
  • aby w spotkaniach uczestniczyły tylko zdrowe dzieci i zdrowe osoby dorosłe,
  • aby w spotkaniach nie uczestniczyły osoby będące na kwarantannie, w której domu nie przebywa osoba będaca na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
  • abyście mieli Państwo  zakryte usta i nos podczas spotkań oraz abyście przed wejściem do przedszkola zdezynfekowali sobie ręce lub założyli rękawiczki,
  • abyście podczas spotkań zachowywali tzw. dystans społeczny.

Za pośrednictwem strony internetowej przekazywać będziemy Państwu  istotne informacje dotyczące organizacji ww. spotkań, w tym też ewentualnych zmian związanych z reżimem sanitarnym oraz  nasze podpowiedzi w jaki sposób przygotować dziecko do roli przedszkolaka.

 

Już teraz serdecznie Państwa i naszych przyszłych przedszkolaków  pozdrawiamy

i życzymy dobrego wykorzystania czasu oczekiwania

na moment pójścia Waszego dziecka do przedszkola

oraz dużo pewności co do podjetej decyzji.