Ogłoszenia
Aniołkowe Granie - podziękowanie

 Gdyby nuta powiedziała: jedna nuta nie czyni muzyki ...nie byłoby symfonii.

Gdyby słowo powiedziało: jedno słowo nie tworzy stronicy ...nie byłoby książki.

Gdyby cegła powiedziała: jedna cegła nie tworzy muru ...nie byłoby domu.

Gdyby kropla wody powiedziała: jedna kropla wody nie może utworzyć rzeki ...nie byłoby oceanu.

Gdyby ziarno zboża powiedziało: jedno ziarno nie może obsiać pola ...nie byłoby żniwa.

Gdyby człowiek powiedział: jeden gest miłości nie ocali ludzkości ...nie byłoby nigdy na ziemi sprawiedliwości i pokoju, godności i szczęścia.

Michel Quoist

  

Szanowni Rodzice…

….gdybyście  powiedzieli: jeden gest dobroci nic nie znaczy

….. nie byłoby w naszym przedszkolu kolejnej, cennej akcji charytatywnej.

Wasze gesty dobroci w postaci konkretnych darów wypełniły paczki dla dzieci z rodzin zastępczych.

Paczki te zostały wręczone podczas koncertu finałowego "Aniołkowego grania",

który odbył się 17 stycznia 2019 roku, w naszym przedszkolu.

W imieniu własnym oraz obdarowanych i ich rodzin składamy

Wam Szanowni Rodzice  z serca płynące słowa wdzięczności.

 

Dyrektor,

grono pedagogiczne oraz pracownicy przedszkola.