Ogłoszenia
Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas przyprowadzania i odbierania dzieci w czasie trwania epidemii

Szanowni Rodzice

Przypominamy kilka istotnych zasad związanych z przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci  w czasie obowiązywania tzw. reżimu sanitarnego:

 1. Do przedszkola z dzieckiem wchodzi tylko jeden rodzic.
 2. Do przedszkola mogą być przyprowadzone tylko zdrowe dzieci i tylko przez zdrowych rodziców.
 3. Dzieci do przedszkola powinny być przyprowadzone do godz. 8.30 – w związku z tym, iż później jest wykonywana dezynfekcja szatni, korytarzy i przestrzeni wspólnej.
 4. Przed wejściem do przedszkola rodzice mają obowiązek  zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawiczek.
 5. Strefa wspólna, do której mogą wchodzić rodzice obejmuje szatnię i korytarz przedszkola.
 6. Rodzic odprowadza dziecko do jego sali i odbiera też z sali.
 7. Przed wejściem do sali będzie dokonany pomiar temperatury ciała dziecka. Temperatura powyżej 37,5 0 C jest wskazaniem do zabrania dziecka do domu.
 8. Ważne jest aby stosować tzw. dystans społeczny wynoszący 1,5 m względem innych rodziców i ich dzieci, względem nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 9. Na terenie przedszkola obowiązuje noszenie maseczek lub innych zakryć nosa i ust przez rodziców.
 10. Prosimy o sprawne przebieranie dziecka w szatni i nie przedłużanie swojego pobytu w celu tworzenia możliwości zachowywania ww. dystansu.
 11. Po odebraniu dziecka z przedszkola dzieci nie  korzystają z placu zabaw pod opieką rodziców.
 12. Ważne jest aby dzieci nie przynosiły do przedszkola z domu zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.
 13.  Prosimy nie pozostawiać w przedszkolu fotelików samochodowych, siedzisk i podkładek.
 14. Pościel dzieci 3 letnich będzie oddawana do prania co 2 tygodnie.