Ogłoszenia
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice

1 września rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021.

Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00 - 17.00 - jest to spowodowane tym, iż w przedszkolu nie będzie grup dyżurujących. Każda grupa będzie w tych godzinach w swojej sali.

Przyprowadzacie Państwo dzieci do przedszkola i odprowadzacie je do swojej grupy. Nauczycielki grup będą dokonywały pomiaru temperatury ciała dzieci. Temperatura powyżej 37,50 C jest wskazaniem do zabrania dziecka do domu.

Prosimy o zapoznanie się z najnowszą aktualizacją procedur sprawowania opieki nad dziećmi w okresie epidemii oraz z treścią oświadczenia, jakie będziecie Państwo podpisywać przyprowadzając dziecko do przedszkola.

Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust na terenie przedszkola, o dezynfekowaniu rąk lub zakładaniu rękawiczek oraz o przestrzeganiu dystansu 2m w stosunku do innych rodziców, dzieci oraz pracowników przedszkola.

Do zobaczenia