Ogłoszenia
Zdrowo i sportowo - ogólnopolska akcja edukacyjna

Szanowni Rodzice

W roku szkolnym 2020/2021 uczestniczymy w akcji edukacyjnej

ZDROWO I SPORTOWO.

 

Jest to projekt edukacji i aktywizacji ruchowej dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy 0 - 3). Założeniem działań realizowanych w ramach  projektu jest pokazanie dzieciom, jak ważne i jednocześnie przyjemne jest uprawianie sportu i codziennej aktywnosci ruchowej. W ramach realizacji działań tej edycji  kładziony jest dodatkowy nacisk na zdrowie, higienę, właściwe odżywianie i bezpieczeństwo dzieci. Realizacja ww. projektu  wpisuje się w działania nauczycieli naszego przedszkola, stanowi cenne ich uzupełnienie oraz daje nowe możliwości do współpracy z Państwem. Na stronie przedszkola, w zakładce "Kącik dla Rodziców" będziemy zamieszczać propozycje zabaw ruchowych oraz innych działań z projektu do realizacji w warunkach domowych. Zachęcamy Państwa do korzystania z tych propozycji. Tylko nasze wspólne działania mogą być podstawą do wyrabiania u dzieci zdrowych nawyków warunkujących zdrowie w szerokim rozumieniu znaczenia tego słowa.