Ogłoszenia
Życzenia na Święta Zmartwychwstania Pańskiego

 „Prawdziwie niezwykła jest ta noc, w którą jaśniejące światło

Zmartwychwstałego Chrystusa ostatecznie zwycięża

moc mroków zła i śmierci oraz rozpala na nowo

w sercach ludzi wierzących nadzieję i radość.”

 Jan Paweł II

Niech radość i światło Wielkanocnego Poranka

opromienią życie Państwa i Państwa Bliskich

wiarą, nadzieją, miłością oraz wszelkim dobrem,

niech  stale towarzyszą i  prowadzą

drogami prawdy, ufności i pokoju serca

ku temu wszystkiemu co przed nami.

 

RADOSNEGO  ALLELUJA!

Dyrektor i Pracownicy Przedszkola

Niepublicznego im. Przyjaciół Kubusia Puchatka

w Białej Podlaskiej