Kącik dla rodziców
św. Jan Paweł II - tekst o wychowaniu

W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, żeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

 

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO(02.06.1980r.)

 

 

Zapraszamy do głębszej refleksji na temat wychowania:

O WYCHOWANIU wybrane teksty nauczania św. Jana Pawła II - Na czym polega wychowanie?

https://diecezja.waw.pl/pliki/2308_6.pdf