Opłaty
Opłaty

Opłata za przedszkole w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 450 zł.

 

      W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu 10 dni roboczych w danym miesiącu, w następnym miesiącu przysługuje odpis w wysokości 50zł.

 

     Opłata nie jest pobierana za miesiąc lipiec, jeżeli dziecko nie jest zapisane na dyżur wakacyjny oraz za miesiąc sierpień.

 

Nr konta 97 1500 1331 1213 3002 7254 0000