Plan dnia
Plan dnia

Dzieci 2,5 i 3 letnie

6:30 – 8:15

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, dydaktyczne, badawcze, rozmowy indywidualne, praca indywidualna, gry planszowe, układanki dydaktyczne, dowolna działalność plastyczna. Zabawy integrujące grupę, zabawy ze śpiewem, zabawy przy muzyce, ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, logorytmiczne.

8:15 - 8:20

Poranne zabawy ruchowe.

8:20 – 8:30

Czynności higieniczne –  przygotowanie do posiłku.

8:30 – 9:00

Śniadanie.

9:00 - 9:10

Czynności higieniczne - mycie zębów.

9:10 - 9:25

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne z całą grupą zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

9:25 – 10:00

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, dydaktyczne, badawcze, gry planszowe, układanki dydaktyczne, dowolna działalność plastyczna.

10:00 – 10:15

Czynności samoobsługowe - przygotowania do wyjścia na świeże powietrze.

10:15 – 11:15

Pobyt na świeżym powietrzu – spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, zabawy swobodne na placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach).

11:15 - 11.30

Czynności higieniczne –  przygotowanie do posiłku.

11:30 – 12:00

Obiad – zupa + deser.

12:00– 12:30

Czynności higieniczne - mycie zębów oraz  samoobsługowe - przygotowania do leżakowania.

12:30 – 14:10

Leżakowanie poprzedzone śpiewem kołysanek lub opowiadaniem bajki.

14:10 - 14:30

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do posiłku.

14:30 – 15:00

Obiad – II danie.

15:00 – 15:10

Czynności higieniczne - mycie zębów.

15:10 – 17.30

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, dydaktyczne, dowolne działania plastyczne, gry planszowe, układanki dydaktyczne,  itp.. Rozmowa kierowana na podsumowanie dnia - utrwalenie realizowanych treści.  Porządkowanie sali. Dowolne zabawy ruchowe  i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela na placu zabaw (w okresie wiosennym, letnim i jesiennym).

Dzieci 4 letnie

6.30 – 8:15

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, integrujące grupę, zabawy ze śpiewem, zabawy przy muzyce, ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne i logorytmiczne, rozmowy indywidualne, praca indywidualna, gry i układanki dydaktyczne, dowolna działalność plastyczna.

8:15 - 8:20

Poranne zabawy ruchowe.

8:20 – 8:30

Czynności higieniczne –  przygotowanie do posiłku.

8:30 – 9:00

Śniadanie.

9:00 - 9:10

Czynności higieniczne - mycie zębów.

9:10 - 9:30

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne z całą grupą zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

9.30 – 10.00

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, dydaktyczne, badawcze, gry planszowe, układanki dydaktyczne, dowolna działalność plastyczna.

10:00 – 10:15

Czynności samoobsługowe - przygotowania do wyjścia na świeże powietrze.

10:15 – 11:15

Pobyt na świeżym powietrzu – spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, zabawy swobodne na placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach).

11:15 - 11.30

Czynności higieniczne – przygotowanie do posiłku.

11:30 – 12:00

Obiad – zupa + deser.

12:00– 12:10

Czynności higieniczne - mycie zębów.

12:10 – 12:40

Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub baśni muzycznych, ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia.

12:40 – 14:20

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci lub inspirowane przez nauczyciela. Działania wspomagające rozwój dziecka, praca z dzieckiem zdolnym.

14:20 - 14:30

Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku.

14:30 – 15:00

Obiad – II danie.

15:00 – 15:10

Czynności higieniczne w tym mycie zębów.

15:10 – 17.30

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, dydaktyczne, dowolne działania plastyczne, gry planszowe, układanki dydaktyczne,  itp.. Rozmowa kierowana na podsumowanie dnia - utrwalenie realizowanych treści.  Porządkowanie sali. Dowolne zabawy ruchowe  i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela na placu zabaw (w okresie wiosennym, letnim i jesiennym).

Dzieci 5 letnie

6.30 – 8:40

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, integrujące grupę, zabawy ze śpiewem, zabawy przy muzyce, ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne i logorytmiczne, rozmowy indywidualne, praca indywidualna, gry i układanki dydaktyczne, dowolna działalność plastyczna.

8:40 - 8:50

Ćwiczenia poranne oraz ćwiczenia i zabawy z zakresu tzw.: gimnastyki mózgu.

8:50 – 9:00

Czynności higieniczne –  przygotowanie do posiłku.

9:00 – 9:20

Śniadanie.

9:20 - 9:30

Czynności higieniczne w tym mycie zębów.

9:30 - 10:20

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne z całą grupą zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

10:20 – 10:30

Czynności samoobsługowe - przygotowania do wyjścia na świeże powietrze.

10:30 – 11:45

Pobyt na świeżym powietrzu – spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, zabawy swobodne na placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach).

11:45 - 12:00

Czynności higieniczne –  przygotowanie do posiłku.

12:00 – 12:50

Obiad – zupa + deser.

12:50– 13:00

Czynności higieniczne w tym mycie zębów.

13:00 – 13:30

Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub baśni muzycznych z płyty CD , ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia.

13:30– 14:50

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci lub inspirowane przez nauczyciela. Sytuacje edukacyjne rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci. Działania wspomagające rozwój dziecka – praca indywidualna oraz praca z dzieckiem zdolnym.

14:50 - 15:00

Czynności higieniczne -  przygotowanie do posiłku.

15:00– 15:20

Obiad – II danie.

15:20 – 15:30

Czynności higieniczne w tym mycie zębów.

15:30 – 17.30

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, dydaktyczne, dowolne działania plastyczne, gry planszowe, układanki dydaktyczne,  itp.. Rozmowa kierowana na podsumowanie dnia - utrwalenie realizowanych treści.  Porządkowanie sali. Dowolne zabawy ruchowe  i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela na placu zabaw (w okresie wiosennym, letnim i jesiennym).

Dzieci 6 letnie

6.30 – 8:10

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, integrujące grupę, zabawy ze śpiewem, zabawy przy muzyce, ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne i logorytmiczne, rozmowy indywidualne, praca indywidualna, gry i układanki dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, dowolna działalność plastyczna.

8:10 - 8:20

Ćwiczenia poranne oraz ćwiczenia i zabawy z zakresu tzw.: gimnastyki mózgu.

8:20 – 8:30

Czynności higieniczne –  przygotowanie do posiłku.

8:30 – 8:50

Śniadanie.

8:50 - 9:00

Czynności higieniczne w tym mycie zębów.

9:00 - 10:00

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne z całą grupą zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

10:00 – 10:10

Czynności samoobsługowe - przygotowania do wyjścia na świeże powietrze.

10:10 – 11:20

Pobyt na świeżym powietrzu – spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, zabawy swobodne na placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach).

11:20 - 11.30

Czynności higieniczne –  przygotowanie do posiłku.

11:30 – 11:50

Obiad – zupa + deser.

11:50– 12:00

Czynności higieniczne w tym mycie zębów.

12:00 – 12:30

Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub baśni muzycznych z płyty CD , ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia.

12:30 – 14:20

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci lub inspirowane przez nauczyciela. Zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole Działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju. Sytuacje edukacyjne rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci.

14:20 - 14:30

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do posiłku.

14:30 – 14:50

Obiad – II danie.

14:50 – 15:00

Czynności higieniczne w tym mycie zębów.

15:00 – 16.30

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, dydaktyczne, dowolne działania plastyczne, gry planszowe, układanki dydaktyczne, itp.. Rozmowa kierowana na podsumowanie dnia - utrwalenie realizowanych treści.  Porządkowanie sali. Dowolne zabawy ruchowe  i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela na placu zabaw (w okresie wiosennym, letnim i jesiennym).