Rekrutacja
Rekrutacja

 

Z A P I S Y   D Z I E C I   D O   P R Z E D S Z K O L A

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację dzieci do naszego przedszkola

na rok szkolny 2019/2020. Prosimy o pobranie kart zgłoszenia dziecka (karta zgłoszenia)

u nauczycielek w grupie oraz ich zwrot  w księgowości 

wraz z wpłatą 400zł (czesne za wrzesień 2019r.) - do 28 lutego 2019 r. 

W przypadku rezygnacji, zaliczka czesnego nie jest zwracana.

 

 

 

     Oferta przedszkola pozostaje bez zmian.